1nm Scanning Mobility Particle Sizer Spectrometer 3938E57

Spektrometr wielkości cząstek SMPS™ firmy TSI Incorporated jest szeroko stosowany jako system referencyjny pomiaru rozkładu wielkości aerozoli poniżej 1 mikrometra. Po dodaniu Nano wzmacniacza model 3757 i Analizatora różnicy mobilności model 3086 (1nm-DMA), aparat jest zdolny do pomiarów wielkości frakcji oraz koncentracji z zachowaniem wysokiej rozdzielczości oraz prędkości badań cząstek do 1nm.

1nm SMPS jest połączeniem doświadczenia TSI Incorporated w dziedzinie klasyfikacji i liczenia cząstek z nową technologią umożliwiającą pomiar cząstek rządu 1 nm. Zoptymalizowany analizator różnicy mobilności (DMA) zmniejsza straty przepływu najmniejszych cząstek. Pomiędzy DMA a Kondensacyjnym licznikiem cząstek (CPC), zainstalowany jest Nano wzmacniacz 3757 wykorzystujący glikol dietylenowy do wstępnego powiększenia 1nm cząstek umożliwiając detekcję przez CPC. Połączenie tych elementów zdecydowanie ułatwia instalację oraz umożliwia wykorzystanie urządzenia w nowych zastosowaniach:

Monitoring jakości powietrza – monitoruj tworzenie się nowych cząstek i kinetykę, kondensację chmur i wypełnij lukę między spektrometrem mas a konwencjonalnymi pomiarami rozkładu wielkości cząstek. Idealny do badań cząstek poniżej 3 nm w silnie zanieczyszczonych miastach, źródłach cząstek stałych i badaniach skutków zdrowotnych.

Nauka o materiałach – Monitoruj i charakteryzuj cząstki poniżej 3 nm z niezawodnym sprzężeniem zwrotnym niemal w czasie rzeczywistym. System ten jest idealny do inżynierii syntezy nanocząstek na bazie aerozolu, funkcjonalizacji nanocząstek, chemii analitycznej w nanoskali, kontroli kinetyki reakcji i syntezy katalizatora.

CECHY I ZALETY

 • Szybkie i dokładne pomiary wielkości oraz koncentracji cząstek
  • Zoptymalizowany pod minimalne straty dyfuzyjne
  • >109 kanałów w zakresie 1-50 nm
  • Możliwość pomiarów w 3 rzędach wielkości od 1nm do 1 µm z zastosowaniem opcjonalnego „długiego” DMA 3081A
 • Modułowa budowa umożliwiająca dostosowanie zestawu do potrzeb klienta
 • Wbudowany moduł diagnostyczny i auto detekcja komponentów systemu pozwalają na przedstawienie wiarygodnych danych pomiarowych
 • Łatwa konfiguracja z oprogramowaniem Aerosol Instrument Manager
 • Dyskretny pomiar cząstek: dobrze działa z multimodalnymi próbkami

 

ZASTOSOWANIE

 • Podstawowe badania aerozoli
 • Badanie powstawania i wzrostu cząstek ze źródeł takich jak synteza płomienia, ablacja laserowa i generator iskier
 • Badanie emisji spalania i spalin silnikowych (paliwa organiczne, emisje poniżej 3 nm, silniki na gaz ziemny, formowanie tworzyw sztucznych i lutowanie)
 • Badanie filtracji
 • Badania w komorze inhalacyjnej lub ekspozycyjnej
 • Badanie wpływu na zdrowie