LUMiFuge ®

Laboratoryjny analizator dyspersji LUMiFuge to instrument służący do kompleksowego charakteryzowania emulsji i zawiesin. Analizator dyspersji LUMiFuge natychmiastowo mierzy ekstynkcję światła przechodzącego na całej długości próbki w czasie rzeczywistym przy użyciu technologii STEP-Technology®. Jest to jedyny instrument na świecie umożliwiający wykonywanie fizycznie przyspieszonych, bezpośrednich i skutecznych testów stabilności.

Analizator dyspersji LUMiFuge posiada zaawansowany system optyczny umożliwiający analizę do 8 próbek jednocześnie przy zdefiniowanej przez użytkownika prędkości, temperaturze i natężeniu światła. System optyczny charakteryzuje się światłem o dużej mocy i różnych długościach fal.

Zastosowana technologia STEP-Technology® pozwala na uzyskanie przestrzennych i czasowych profili ekstynkcji na całej długości próbki, mierząc do 8 różnych próbek jedocześnie w czasie rzeczywistym. Wiązka światła o zmiennej długości pada na całą kuwetę z próbką, a światło które przeszło przez próbkę jest rejestrowane za pomocą detektora liniowego CCD.

Wszystkie informacje dotyczące kremowania, sedymentacji, flokulacji, koalescencji lub procesów separacji faz są reprezentowane przez progresję profili transmitancji w funkcji czasu. W oparciu o przestrzenne i czasowe profile ekstynkcji (technologia STEP) możliwe jest określenie kinetyk demiksowania, takich jak: prędkość klarowania, prędkość sedymentacji i flotacji cząstek, zmętnienie resztkowe, objętość fazy oddzielnej (ciecz/ciecz, ciecz/ciało stałe …) konsolidacja czy odwodnienie osadu.

Zastosowanie

 • Materiały ścierne
 • Sadza
 • Kosmetyki
 • Produkty spożywcze
 • Atrament
 • Smary i chłodziwa
 • Paliwa i oleje
 • Dyspersje farmaceutyczne
 • Polimery
 • Zawiesiny
 • Wiele innych

Korzyści

 • Badanie do 8 próbek na raz w czasie rzeczywistym
 • Szybkie i bezpośrednie pomiary stabilności
 • Analiza predykcyjna okresu przydatności do spożycia
 • Praca z wysokimi stężeniami próbek i szerokim zakresem temperatur
 • Brak potrzeby znajomości stałych materiałowych
 • Natychmiastowa analiza próbki na całej długości w czasie rzeczywistym
 • Szybkie i łatwe w użyciu

Kategoria: