LUMiSizer ®

Laboratoryjny analizator dyspersji i wielkości cząstek LUMiSizer to instrument służący do kompleksowego charakteryzowania emulsji i zawiesin. Analizator dyspersji LUMiSizer natychmiastowo mierzy ekstynkcję światła przechodzącego na całej długości próbki w czasie rzeczywistym przy użyciu technologii STEP-Technology®. Jest to jedyny instrument na świecie umożliwiający wykonywanie fizycznie przyspieszonych, bezpośrednich i skutecznych testów stabilności.

Analizator dyspersji LUMiSizer posiada zaawansowany system optyczny umożliwiający analizę do 12 próbek jednocześnie przy zdefiniowanej przez użytkownika prędkości, temperaturze i natężeniu światła. Zaawansowany system optyczny w analizatorze dyspersji LUMiSizer umożliwia analizowanie rozkładu prędkości cząstek pod kątem zjawisk kremowania i sedymentacji bez konieczności posiadania danych materiałowych. Dodatkowo LUMiSizer przeprowadza wymiarowanie cząstek zgodnie z normą ISO13318-2.

Zastosowana technologia STEP-Technology® pozwala na uzyskanie przestrzennych i czasowych profili ekstynkcji na całej długości próbki, mierząc do 12 różnych próbek jedocześnie w czasie rzeczywistym. Wiązka światła o zmiennej długości pada na całą kuwetę z próbką, a światło które przeszło przez próbkę jest rejestrowane za pomocą detektora liniowego CCD. Możliwość zastosowania różnych długości fal, co pozwala na pokrycie szerokiego spektrum wielkości cząstek.

Wszystkie informacje dotyczące kremowania, sedymentacji, flokulacji, koalescencji lub procesów separacji faz są reprezentowane przez progresję profili transmitancji w funkcji czasu. W oparciu o przestrzenne i czasowe profile ekstynkcji (technologia STEP) możliwe jest określenie kinetyk demiksowania, takich jak: prędkość klarowania, prędkość sedymentacji i flotacji cząstek, zmętnienie resztkowe, objętość fazy oddzielnej (ciecz/ciecz, ciecz/ciało stałe …) konsolidacja, odwodnienie osadu czy rozkłady wielkości cząstek.

Zastosowanie

 • Materiały ścierne
 • Sadza
 • Ceramika
 • Kosmetyki
 • Produkty spożywcze
 • Paliwa i oleje
 • Atrament
 • Produkty farmaceutyczne
 • Nano dyspersje
 • Polimery
 • Zawiesiny
 • Wiele innych

Korzyści

 • Badanie do 12 próbek na raz w czasie rzeczywistym
 • Analiza na całej długości próbki w czasie rzeczywistym
 • Badanie z użyciem różnych długości fal światła (NIR/BLUE)
 • Szybkie i bezpośrednie pomiary stabilności
 • Analiza wielkości cząstek przy wysokich stężeniach
 • Analiza gęstości cząstek
 • Analiza predykcyjna okresu przydatności do spożycia
 • Pomiar w szerokim zakresie temperatur (od 4oC do 60oC)
 • Analiza próbek o wysokiej koncentracji (do 90%)
 • Szybkie i łatwe w użyciu

Kategoria: