TBH 125 seria

TBH 125 seria

Aparat  ERWEKA TBH 125 TD jest podstawowym urządzeniem do testowania twardości tabletek . Test twardości można przy jego pomocy przeprowadzić w dwóch różnych trybach pomiaru: stałej prędkości (constant speed) albo stałego wzrostu siły (constant force increase). Cechuje się dużą dokładnością pomiarów, łatwą i szybką obsługę. Obsługa jego odbywa się z poziomu klawiatury wyposażonej w przyciski funkcyjne.

Przy pomocy urządzenia TBH 125 TD można zmierzyć trzy parametry (twardość, średnicę/długość oraz grubość tabletki). Wyniki pomiarów wyświetlane są na dwóch wyświetlaczach LED  , mogą być wydrukowane w formie raportu z testu, który będzie także zawierać informacje o dacie i godzinie przeprowadzenia testu. Wydruk może nastąpić po podłączeniu drukarki, aparat wyposażony jest w standardowe złącze USB.

Kalibrację aparatu wykonuje się przy pomocy wzorców masy oraz bloczków kalibracyjnych z odpowiednimi świadectwami wzorcowania w 3 punktach zakresu pomiarowego, z poziomu oprogramowania twardościomierza. Kalibracja  stacji twardości może być także przeprowadzona przy pomocy przyrządu  Autocal 2.0 (kalibracja dynamiczna) , które znajduje się w ofercie handlowej.

Po wykonaniu kalibracji można wydrukować protokół z kalibracji na potwierdzenie poprawności wskazań aparatu . Oprócz wyników z kalibracji protokół zawiera informacje dodatkowe: datę testu, godzinę jej wykonania oraz  numer seryjny aparatu.

Zintegrowane menu pozwala na łatwie i precyzyjne ustawianie parametrów testu : trybu pomiarowego, czułości pomiaru, czasu pomiędzy kolejnymi pomiarami, który jest potrzebny na usunięcie resztek próbki po pomiarze i wyczyszczenie stacji pomiarowej.

dostępne modele

 • TBH 125 TD – pomiar twardości, średnicy/długości, grubości

 

Specyfikacja techniczna

 • Zakres pomiarowy stacji twardości wynosi 10-300 N (dokładność +/- 1 N), opcja 10-500 N
 • Zakres pomiarowy stacji średnicy/długości wynosi 0.9 -25.0 mm (+/- 0.05 mm)
 • Zakres pomiarowy stacji grubości wynosi 0.9 -25.0 mm (+/- 0.05 mm)
 • Tryb pomiaru -stała prędkość , zakres pomiarowy wynosi 0.5-3.1 mm/s
 • Tryb pomiaru- stały wzrost siły , zakres 10-200 N/s
 • USB- A do podłączenia drukarki , USB-B do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego aparatu lub podłączenia Autocal 2.0
 • Wymiary: ( szerokość/głębokość/wysokość): 310 mm x 300 mm x 160 mm
 • Waga: 6 kg

 

Opcje

 • IQ/OQ/PV dokumentacja
 • IQ/OQ/PV usługa serwisowa
 • Obsługa serwisowa – serwis techniczny

Kategoria: