International Conference for Dispersion Analysis & Materials Testing 2022

W imieniu firmy LUM GmbH zapraszamy na coroczną konferencję na temat analizy dyspersji i testowania materiałów. Konferencja odbędzie się w formie wirtualnej w dniach 24.01.2022 – 25.01.2022 i jest doskonałą platformą do wymiany doświadczeń związanych z dyspersjami.

Więcej informacji pod adresem: https://conference2022.lum-gmbh.com/conference-2022-561.html