Oferta

Wiodący niemiecki producent urządzeń laboratoryjnych dla przemysłu farmaceutycznego do testowania produktów oraz zwalniania form suchych do obrotu. Odbiorcami są producenci, jednostki naukowo-badawcze oraz uczelnie.

Oferuje:

  • aparaty do badania uwalniania
  • testery parametrów fizycznych w tym twardościomierze
  • urządzenia dla działu badawczo-rozwojowego

MISJA: zapewniać zaufany i wiarygodny pomiar , określać wytyczne w zakresie aplikacji oraz analizować dane analityczne w celu umożliwienia podejmowania trafnych decyzji.

WIZJA: tworzenie lepszego świata w celu ochrony ludzi, produktów i środowiska, a także optymalizacja badań i procesów przemysłowych.

  • spektrometry wielkości cząstek
  • impaktory kaskadowe
  • monitoring jakości powietrza
  • testery filtrów

Zajmuje się charakterystyką cząstek, analizą zawiesin i emulsji w tym oceny stabilności. Badanie parametrów klejów, ich przyczepności i wytrzymałości. Zapewnieniem jakości oraz optymalizacją procesów.

Producent kapsułkarek laboratoryjnych.