Konferencja „Fizykochemia granic faz – metody instrumentalne”

W dniach 16-20 kwietnia 2023 w Lublinie odbędzie się konferencja „Fizykochemia granic faz – metody instrumentalne”. Konferencja organizowana jest przez Wydział Chemii UMCS, Instytut Nauk Chemicznych UMCS oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego wraz z Sekcją Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych.

Konferencja umożliwi naukowcom prezentację uzyskanych wyników, wymianę doświadczeń i myśli naukowej oraz nawiązywanie i podtrzymanie współpracy między ośrodkami badawczymi.

Serdecznie zapraszamy do udziału i odwiedzenia naszego stanowiska podczas konferencji

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem http://fgf.umcs.pl/