Sampling system model 377200 system próbkowania aerozolu atmosferycznego

Pobieranie próbek do badań z atmosfery nie jest trywialnym zadaniem. Warunki otoczenia takie jak temperatura, wilgotność, prędkość oraz kierunek wiatru są wartościami zmieniającymi się dynamicznie. Ponadto straty dyfuzyjne najmniejszych cząstek mogą diametralnie zmienić wyniki prowadzonych badań.

Specyfikacja techniczna określona normą CEN/TS 16976 ma na celu ujednolicenie metod ciągłych pomiarów liczenia koncentracji cząstek w powietrzu. Norma opisuje standaryzowaną metodę pomiarową dotyczącą nie tylko kondensacyjnego licznika cząstek ale także systemu próbkowania i kondycjonowania badanego aerozolu. Przedstawiony system próbkowania aerozolu model 3772200 firmy TSI Incorporated w pełni odpowiada wymogom normy CEN/TS 16976.

CECHY I ZALETY

  • Zgodny z normą CEN/TS 16976
  • Próbkowanie i kondycjonowanie w jednym systemie
  • Mniej niż 30% strat dyfuzyjnych cząstek 7nm
  • Efektywność połączona z niskimi kosztami utrzymania osuszacza
  • Wbudowany diluter
  • Szybka instalacja
  • Rejestracja temperatury i wilgotności względnej w CPC

System próbkowania znajduje zastosowanie w połączeniu z kondensacyjnym licznikiem cząstek model 3750-CEN oferując pełną zgodność z normą CEN/TS 16976.

Kategoria: