EEPS model 3090 ultraszybki spektrometr wielkości cząstek do badania silników spalinowych

Spektrometr wielkości cząstek EEPS™ (Engine Exhaust Particle Sizer) model 3090 mierzy rozkład wielkości emisji cząstek stałych z silnika od 5,6nm do 560 nm przy najszybszej dostępnej rozdzielczości czasowej (10 Hz). Użytkownicy mogą wizualizować i badać dynamiczne zachowanie się emisji cząstek stałych, które występują podczas cykli badań w warunkach nieustalonych, podczas pierwszych kilku sekund zimnego rozruchu oraz podczas regeneracji filtra cząstek stałych (DPF).

EEPS 3090 wykorzystuje bardzo czułe elektrometry sparowane z trzema macierzami inwersji danych w celu uzyskania charakterystyki cząstek w czasie rzeczywistym. Matryce inwersji danych umożliwiają operatorowi optymalizację badań pod kątem konkretnych rodzajów cząstek (np. domyślne, sadza). Spektrometr wielkości cząstek EEPS nie zawiera żadnego wbudowanego rozcieńczania próbki, dając użytkownikowi maksymalną elastyczność i niezależność w zakresie kondycjonowania próbki. Istnieje możliwość dołączenia do spektrometru systemu kondycjonowania i rozcieńczania próbek (model 3098) w celu przygotowania bardziej specyficznego aerozolu.

CECHY I ZALETY

  • Szeroki zakres wielkości oraz dynamicznej koncentracji cząstek
  • Pomiary w czasie rzeczywistym z częstotliwością 10Hz
  • Matryce cząstek do wyboru
  • Przedni panel z dotykowym wyświetlaczem
  • Elastyczne zarządzenie danymi z EEPS Software
  • Poprawione zasady pomiarów względem poprzedniego modelu

 

ZASTOSOWANIA

  • Charakterystyka układu wydechowego silnika
  • Analiza wydajności oczyszczania
  • Badania emisji pyłów hamulcowych
  • Podstawowe badania nad aerozolami