Generator aerozolu ze złożem fluidalnym model 3410L i 3410U

Generator aerozoli z pyłów Model 3410 występuje w dwóch wersjach, które różnią się sposobem podawania proszku do dyspergatora. Urządzenie zapewnia stabilną dostawę aerozolu w wielu dziedzinach nauki, testowaniu filtrów i procesach przemysłowych. Umożliwia rozpraszanie cząstek z różnych materiałów, takich jak: TiO2, celuloza lub pył testowy zgodny z normą ISO 12103. Urządzenie może zostać wyposażone w opcjonalną komorę umożliwiającą pracę w bardziej wilgotnych środowiskach.

Model 3410U przeznaczony jest dla proszków słabo przepływających przy niskich dawkach dozowania (>50 mg/m3 ). Proszek jest stale sypany na metalowy pierścień, gdzie nadmiar materiału spada z boku i wraca do zbiornika.

Model 3410L mierzy ilość proszku przy użyciu ruchomego pasa zębatego. Dobrze zdefiniowane przestrzenie pomiędzy zębami zapewniają stały i powtarzalny dopływ proszku i osiągają stężenia masowe od 0,5 do 160 g/m3.

Obie wersje rozpraszają proszek przez dyszę wyrzutnika z wkładką ceramiczną, co czyni go bardziej odpornym na materiały o ściernych właściwościach. Siły ścinające w dyszy wyrzutnika rozpraszają i usuwają zbrylone cząstki. W obu modelach zbiornik może być uzupełniany w czasie pracy, co umożliwia pracę bez przerw do każdego wymaganego okresu dozowania.

CECHY I KORZYŚCI

 • Wytwarzanie i rozpraszanie suchych cząstek o wielkości nawet 0,2 µm
 • Niskie (50 mg/m3 ) do wysokiego (160 g/m3 ) stężenia masowe
 • Stałe dozowanie niezależne od poziomu napełnienia zbiornika
 • Modułowa budowa, dostępne są różne jednostki podawania i dyspersji
 • Wytwarzanie suchego proszku nawet w wilgotnym środowisku

 

ZASTOSOWANIE

 • Kalibracja i walidacja przyrządów
 • Badania aerozoli
 • Znaczniki cząstek dla prędkościomierzy laserowych LDV, PIV, V3V (cząstki ziarniste)
 • Badania inhalacyjne i toksykologiczne
 • Testowanie filtrów
 • Badania zdolności zatrzymywania pyłu
 • Akcesoria do modelu APS 3321 często z rozcieńczalnikiem 3302A
 • Akcesoria do spektrometru laserowego OPS 3330 i LAS 3340
Kategoria: