Generator kondensacyjny aerozoli model 3475-EU

Mondyspersyjny generator aerozolu 3475 (CMAG) wytwarza wysokowydajny, monodyspersyjny aerozol. Ten kondensacyjny generator aerozolu wytwarza ciekłe lub stałe cząsteczki z różnych olejów, wosków i innych podobnych materiałów w stężeniach większych niż 106 cząstek / cm3. Generuje sferyczne, o niemalże neutralnym ładunku cząstki w zakresie rozmiaru od 0,1 do 8 μm i pracuje przy natężeniu przepływu 4 L / min. Rozmiar oraz koncentracja cząstek może zostać w prosty sposób dostosowana do potrzeb użytkownika. CMAG pracuje zgodnie z regułą kontrolowanej niejednorodniej kondensacji, co pozwala na uzyskanie stałej wydajności przy zachowaniu monodyspersyjności nawet przy wysokiej koncentracji. Cząsteczki mogą być znakowane fluorescencyjnie lub radioaktywnie. CMAG zapewnia szybką reakcję przy zmianie rozmiaru cząstek aerozolu i może działać przez długi czas bez przerwy.

CECHY I ZALETY

  • Generuje monodyspersyjne cząstki w rozmiarach od 0,1 do 8 μm
  • Wytwarza stężenia >106 cząstek / cm3

ZASTOSOWANIE

  • Badania ekspozycji ludzi i zwierząt
  • Testowanie filtrów
  • Ocena i kalibracja aparatury wymiarującej
  • Analiza skuteczności detektora dymu
  • Wysiew w tunelu aerodynamicznym
  • Generalna produkcja testowo-aerozolowa
Kategoria: