LUMiFlector Inline ®

LUMiFlector Inline to urządzenie do kontroli jakości produktów i procesów produkcyjnych produktów spożywczych, oparte na technologii MRS (Multi Reflectance Spectroscopy) umożliwiającej określenie kompozycji próbki na podstawie specyficznych dla badanej próbki właściwości optycznych. LUMiFlector Inline to urządzenie przeznaczone do integracji z linią produkcyjną do wykonywania ciągłych pomiarów w czasie rzeczywistym. Zastosowana technika pomiarowa pozwala na określenie kompozycji i stanu badanych próbek w mniej niż 20 sekund. Urządzenie pozwala na zmierzenie ponad 100 sygnałów pomiarowych na podstawie których producent urządzenia, firma LUM, skalibruje LUMiFlector Inline do indywidulanych wymagań użytkownika związanych z Jego produktem.

Zastosowana technologia MRS analizuje załamanie, rozpraszanie i fluorescencję próbki. Wykorzystywane jest światło o różnych długościach fali z zakresu spektralnego od UV do NIR. Zarejestrowane natężenie światła jest przeliczane na właściwości próbki, np. zawartość tłuszczu, białka lub suchej masy.

Zastosowanie

 • Monitoring procesów produkcyjnych produktów spożywczych (np. nabiał)
 • Monitoring procesów biotechnologicznych
 • Analizator mleka
 • Monitoring procesów pod względem standaryzacji zawartości tłuszczu w mleku
 • Określanie zawartości suchej masy w ketchupie
 • Optymalizacja procesów produkcyjnych

Korzyści

 • Monitoring wielu właściwości produktu w czasie rzeczywistym
 • Brak potrzeby czyszczenia sensora
 • Wymagana minimalna konserwacja
 • Bezpośrednie podłączenie do zbiornika lub rury transportowej
 • Włączanie urządzenia w kontrolę procesu za pomocą systemu połączeń VARILINE ®
 • Szybki pomiar (<20 sekund)
 • Może być skalibrowany dla różnych zastosowań

Kategoria: