LUMiFrac ®

Analizator adhezji LUMiFrac to nowy standard w badaniu sił adhezji. Zastosowanie siły odśrodkowej pozwala na jednoczesne badanie do 8 próbek z wynikami dostępnymi w czasie rzeczywistym. Instrument zapewnia dostęp do takich danych jak siła adhezji, wytrzymałość na rozciąganie czy siła absolutna dekohezji złącza wyrażona jako absolutna wartość fizyczna N/mm2 (MPa)

Pomiar w analizatorze adhezji LUMiFrac odbywa się przez stopniowe zwiększanie siły odśrodkowej poprzez zwiększanie prędkości obrotowej rotora. Dzięki zastosowanej technologii CAT (Centrifugal Adhesion Testing Technology) instrument określa dokładną prędkość obrotową w momencie pękania badanej próbki i na tej podstawie wylicza siły oddziałujące na badaną próbkę.

Dane pomiarowe są przesyłane do oprogramowania analitycznego SEPView, które to automatycznie wylicza i prezentuje siły momentu pękania w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie ma również możliwość analizy, porównywania i tworzenia statystyk z dziesiątek przeprowadzonych testów.

Przygotowanie próbek do badań jest szybkie i proste, wystarczy wsunąć je do odpowiednich miejsc pomiarowych w instrumencie. 8 miejsc pomiarowych gwarantuje dokładność pomiarów i skrócenie czasu przeprowadzanej analizy. Dostępne są różne stemple testowe umożliwiające testowanie w szerokim zakresie kombinacji materiałów i stosowanych obciążeń.

LUMiFrac to analizator adhezji wykorzystywany do badań i rozwoju oraz kontroli jakości procesów produkcji klejów, powłok lakierniczych, kompozytów w przemyśle samochodowym i lotniczym, taśm klejących i wielu innych.

Zastosowanie

 • Standardowe testy kontroli jakości, badanie wytrzymałości na rozciąganie i ścinanie złącz
 • Określanie przyczepności powłok
 • Testowanie kompozytów
 • Testy produktów powierzchniowych
 • Długotrwałe testy obciążeniowe przy zastosowaniu zmiennej siły i temperatury

Korzyści

 • Łatwe przygotowanie próbki do badań
 • Analiza do 8 próbek jednocześnie w takich samych warunkach
 • Zmienne prędkości testowania
 • Elastyczny cykl obciążenia
 • Szeroki zakres sił testowych (od 0,1 N do 6,5 kN)
 • Badanie wytrzymałości na rozciąganie i ścinanie
 • Testowanie w różnych temperaturach
 • Możliwość wielokrotnego używania stempli testowych
 • Spełnia normy ISO 4624, JIS K 5600-5-7, DIN EN 15870 oraz DIN EN 14869-2

 

Kategoria: