MC.NET oprogramowanie

MC.NET pomiar twardości w sieci -jedna baza danych, wiele urządzeń

Oprogramowanie MC.NET to innowacyjne rozwiązanie do zewnętrznej kontroli twardościomierzy ERWEKA. Ta sama wersja oprogramowania służy do kontroli zarówno twardościomierza z serii TBH 325 czy TBH 425 jak i twardościomierza EasyCheck czy Multicheck. Dzięki możliwościom oprogramowania MC.NET dane z wielu urządzeń mogą być przechowywane w jednej, sieciowej bazie danych MS SQL i łatwo dostępne dzięki wielu instalacjom MC.net w tej samej sieci. Zaawansowane funkcje Audit Trial zapewniają integralność danych.

Oprogramowanie MC.NET ułatwia przeprowadzenie kwalifikacji, stworzenie i użycie metod and analizę wyników testów w pełnej zgodności z CFR 21 Part 11 z wbudowaną obszerną ścieżką  Audit Trail.

Wszystkie funkcje MC.NET są zoptymalizowane pod względem oszczędności czasu i zachowaniu pełnej dokumentacji.

Każda instalacja MC.NET zapewnia pełną kontrolę twardościomierza i w pływa na automatyzację procesu. W połączeniu w sieciową bazą danych można korzystać z jednej bazy danych dla wielu urządzeń tego samego typu. Oprogramowanie MC.NET umożliwia zarządzanie metodami, raportami oraz pełną  zgodność z  Audit Trail.

Od TBH do Multicheck 6- pełna kontrola urządzenia

Z poziomu oprogramowania MC.NET zainstalowanego na zewnętrznym komputerze użytkownicy mogą w pełni kontrolować wszystkie twardościomierze ERWEKA, które zintegrowane są w sieci. Oprogramowanie wspiera wszystkie modele, począwszy od serii TBH 325 do Multicheck.  Przyjazne dla użytkownika menu pozwala na szybkie i intuicyjne tworzenie nowych metod , przeprowadzanie testów i obróbkę danych. MC.NET jest idealnym towarzyszem każdego twardościomierza.

Przyjazne dla użytkownika z wieloma rozbudowanymi funkcjami

Centralne zarządzanie danymi ( system integralności danych )

Dzięki oprogramowaniu MC.NET użytkownik ma możliwość zarządzania wszystkimi danymi używanymi przez twardościomierz w lokalnej lub centralnej basie danych MS SQL.

Lista produktów, metod, użytkowników oraz wyników z przeprowadzonych testów może być współdzielona na kilka urządzeń za pośrednictwem jednej bazy centralnej. Eliminuje to potrzebę wielokrotnego wprowadzania do poszczególnych urządzeń tych samych danych.

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny pozwala użytkownikowi w pełni zdygitalizować proces audytu , zwolnić wynik testu poprzez autoryzację w oprogramowaniu. Ta funkcja eliminuje potrzebę ręcznego podpisywania drukowanych dokumentów.

Raport można wygenerować z systemu, skontrolować, zautoryzować i zwolnić dzięki nadanym uprawnieniom  użytkownika do tego typu zadań. Taki sposób nadawania uprawnień pozwala na wyeliminowanie dostępu osób nieuprawnionych.

Po każdym „kroku” oprogramowanie MC.NET tworzy raport z unikalnym numerem protokołu. Jednocześnie , w tym samym czasie wszystkie wyniki testów są przechowywane w bazie danych i można je przeglądać w dowolnym momencie.

MC.NET Audit Trail z pełną integralnością danych – śledzenie wszystkich zmian

Wbudowana w oprogramowaniu MC.NET funkcja Audit Trail jest w pełni zgodna z wytycznymi CFR 21 Part 11. Pozwala ona na śledzenie wszystkich działań oprogramowania, zmian w logowaniu poszczególnych użytkowników , czasu ich logowania i powodu. Istnieje możliwość zdefiniowania listy powodów , dany użytkownik będzie musiał wybrać powód logowania, aby móc zamknąć dane okno dialogowe.

Dzięki Audit Trail Viewer użytkownicy mogą szybko i wygodnie wyszukać bądź przefiltrować wszystkie zmiany w systemie, nie tracąc wglądu do systemu.

MC.NET– wykres twardości – kontrola na wyższym poziomie

Opcjonalny wykres twardości obrazuje przebieg działania siły na tabletkę podczas badania jej twardości. Graficzne wykresy są pomocne w całym procesie technologicznym , są pomocne w opracowaniu metody oraz przy wyborze parametrów badania. Ta funkcja jest także pomocna w kontroli jakości produktu , wynik łatwo można porównać z pierwotnym wykresem.

Po zakończeniu testów istnieje możliwość porównania do max. 20 różnych wykresów twardości. Funkcja zoom i wybór różnych kolorów diagramów wpływają na szybszą i łatwiejszą ocenę wyników.

Wykresy twardości mogą być drukowane i zachowane w pamięci oprogramowania. Możliwy jest eksport pojedynczych punktów pomiarowych w postaci pliku XML.

Kategoria: