FMAG model 1520 generator monodyspersyjny

FMAG 1520 wykorzystuje aerodynamiczny efekt ogniskowania przepływu do dokładnego kontrolowania średnicy strumienia cieczy w celu wygenerowania monodyspersyjnych kropel o średnicy od 15 do 90 µm, które są następnie suszone w celu wytworzenia cząstek o średnicy od 0,7 do 15 µm. Podczas normalnej pracy strumień cieczy wypływający z dyszy o średnicy 100 µm jest rozpylany do znacznie cieńszego strumienia przez skupiający przepływ gazu. Powstały w ten sposób cienki strumień cieczy po przejściu przez wibrującą ceramiczną głowicę generującą aerozol rozpada się na jednorodne krople. Duża dysza o średnicy 100 µm w FMAG umożliwia wytwarzanie aerozolu przez dłuższy czas bez problemów z zatykaniem dyszy i przy bardzo niskim ciśnieniu cieczy. Niskie naprężenia ścinające umożliwiają na ogół zachowanie żywotności komórek biologicznych, nawet po rozproszeniu jako jednorodne cząstki.

Można wytwarzać różne cząstki stałe i płynne o jednolitej i dokładnie znanej średnicy, aby zapewnić laboratoryjne standardowe aerozole do kalibracji instrumentów charakteryzujących wielkości kropli i cząstek aerozolu, badań nad biologiczną charakterystyką aerozoli lub innych badań, w których potrzebne są cząstki w skali mikronów i cząstki mono-dyspersyjne.

CECHY I KORZYŚCI

  • Generowanie monodyspersyjnych kropel poprzez połączenie aerodynamicznego ogniskowania przepływu i okresowych zaburzeń mechanicznych
  • Generowanie monodyspersyjnych cząstek aerozolu o dokładnie znanej średnicy
  • Niskie naprężenia ścinające, konstrukcja nie zatykająca się
  • Wbudowany dwubiegunowy koronowy neutralizator aerozolowy (brak radioaktywności)
  • Łatwy w użyciu instrument z zaawansowanym ekranem dotykowym i przyjaznymi dla użytkownika funkcjami

 

ZASTOSOWANIE

  • Kalibracja spektrometrów aerozolowych
  • Kalibracja impaktorów inercyjnych
  • Wytwarzanie aerozoli biologicznych
  • Wytwarzanie aerozoli do badań narażenia zwierząt
  • Kalibracja urządzeń do kalibracji wielkości kropli
Kategoria: