WCPC model 3789 kondensacyjny licznik cząstek na bazie wody

Kondensacyjny licznik cząstek na bazie wody zapewnia dokładne pomiary stężenia cząstek w gazach przy jednoczesnym wykorzystaniu bezpiecznej, przyjaznej dla środowiska i łatwo dostępnej wody destylowanej. W połączeniu z separatorem cząstek, rozkład wielkości nanocząsteczek i stężenia mogą być określane ilościowo od 2 nm do prawie 1000 nm.

Trzecia generacja CPC na bazie wody zawiera wiele udoskonaleń:

 • Niezrównana niezawodność
 • Niskie wymagania konserwacyjne
 • Możliwość wyboru wielkości odciętych cząsteczek

Mikropompy sterują wtryskiem wody do knota i usuwaniem nadmiaru wody z knota. Kontrola obu tych przepływów zapobiega gromadzeniu się nadmiaru wody wewnątrz urządzenia, nawet w przypadku zablokowanego wlotu.

Proces kondensacji został rozszerzony o trzeci krok. Po wlocie:

 1. Aerozol jest kondycjonowany w chłodzonym, wilgotnym środowisku.
 2. Ciepło zmusza parę wodną do przesycenia w linii środkowej ścieżki przepływu i inicjuje kondensację na nanocząsteczkach.
 3. Schładzanie, proces kondensacji jest zakończony. Nadmiar pary wodnej jest skraplany, co zapobiega kondensacji wody w kolejnych częściach urządzenia. Skroplona woda wraca z powrotem do dolnych części knota w celu ponownego użycia

Wszystkie trzy etapy połączone są jednym nowo zaprojektowanym knotem, który służy jako zbiornik wody.

Te cechy sprawiają, że nowe uniwersalne CPC na bazie wody są bardzo odporne na zmiany ciśnienia występujące w niektórych konfiguracjach eksperymentalnych. Przedstawiony na zdjęciu w galerii test warunków skrajnych pokazuje, że model 3789 szybko stabilizuje się po ekstremalnych i częstych wahaniach ciśnienia, szybko powracając do wykonywania dokładnych pomiarów. W teście wlot CPC został tymczasowo zablokowany ponad 1000 razy, symulując ekstremalne wahania ciśnienia. Odczyty stężeń spadły podczas blokady przepływu próbkowania zgodnie z oczekiwaniami. Po usunięciu blokady stężenia szybko odzyskiwały się do tego samego poziomu, co niezakłócone referencyjne CPC.

NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA

Podczas gdy knot służy jako zbiornik wody, stagnacja zbiornika może szybko ulec zanieczyszczeniu wzrostem drobnoustrojów. Powoduje to degradację knota i pogorszenie jakości danych. Aby rozwiązać ten problem, konstrukcja modelu 3789 wykorzystuje niewielką ilość nadmiaru wody do przepłukania knota. Regeneruje to materiał knota i wydłuża żywotność do 6 miesięcy pracy.

MOŻLIWOŚĆ WYBORU WIELKOŚCI CZĄSTEK ODCIĘTYCH

Nowością zastosowaną w tym Kondensacyjnym liczniku cząstek na bazie wody jest możliwość łatwej zmiany sprawności zliczania cząstek. Interfejs użytkownika umożliwia wybór ustawienia sprawności liczenia 50% na 2,2 nm, 7 nm lub na indywidualne ustawienie. Wstępnie zdefiniowane wartości zadane wydajności obowiązują dla sacharozy i są scharakteryzowane w TSI Incorporated.

Po raz pierwszy wykwalifikowany badacz może wybrać różne wartości zadane w celu zróżnicowania wielkości odciętych cząstek, nawet poza ustawieniami wstępnie zdefiniowanymi przez producenta. Przy odpowiednim oprzyrządowaniu możliwe jest wykrywanie cząstek o wielkości zbliżonej do 1 nm. *

CECHY I KORZYŚCI

 • Możliwość wyboru wielkości cząstek odciętych
 • Predefiniowane punkty z 50% sprawnością zliczania dla 2,2nm oraz 7nm
 • Konfiguracja ustawień pamięci dla skuteczności zliczania
 • Pomiar stężenia pojedynczych cząstek do 200 000 cząstek/cm3
 • Woda destylowana jako dogodna, przyjazna dla środowiska i bezpieczna ciecz robocza
 • Zbieranie danych z częstotliwością 50 Hz
 • Wbudowana kompatybilność ze spektrometrem SMPS
 • Obszerna pamięć wewnętrzna z pamięcią ponad 1 roku pomiarów
 • Kontrola zdalna i pobieranie danych przez internet

 

ZASTOSOWANIA

Wszechstronny kondensacyjny licznik cząstek oparty na wodzie firmy TSI Incorporated jest odpowiedni dla większości zastosowań związanych z liczeniem cząstek, a jego zdolność wykrywania cząstek w rozmiarze do 2,2 nanometrów sprawia, że ten CPC jest idealnym rozwiązaniem do:

 • Badania tworzenia i wzrostu cząstek
 • Badania w dziedzinie nanotechnologii lub monitorowania procesów
 • Badania w komorach wziewnych lub ekspozycyjnych
 • Długoterminowego, nieprzerwanego monitorowania jakości powietrza

 

Kategoria: