Neutralizator aerozoli model 1090 – electrical neutralizer

Elektryczny Neutralizator Aerosolu Model 1090 stanowi alternatywę dla tradycyjnych neutralizatorów radioaktywnych, często wymaganych do pomiarów aerozoli. Z powodu stawiania coraz bardziej wymagających lokalnych i krajowych wymagań bezpieczeństwa produktów zawierających materiały radioaktywne TSI wychodzi naprzeciw wymaganiom tworząc nieradioaktywny neutralizator model 1090. Produkt ten nie odbiega skutecznością od radioaktywnych rozwiązań.

CECHY I ZALETY

  • Nieradioaktywna alternatywa dla neutralizatorów opartych na 85 Kr, 210 Po i 241 Am
  • Bipolarny jonizator zasilany napięciem przemiennym z automatyczną stabilizacją stosunku jonów dodatnich do jonów ujemnych
  • Dokładne i stabilne kondycjonowanie próbek do pomiaru rozkładu wielkości za pomocą analizy elektromobilności
  • Nie generuje cząstek (≥10nm)
  • Brak ograniczeń prawnych ze względu na brak radioaktywnych materiałów