Rozcieńczalnik aerozoli model 3302A – przeznaczony dla analizatora APS model 3321 pracujący w stosunkach rozcieńczania 100:1 lub 20:1

Rozcieńczalnik aerozoli redukuje wysokie koncentracje cząstek sprowadzając próbki do standardu spektrometru APS. Urządzenie umożliwia wybór rozcieńczenia w stosunku 100:1 oraz 20:1 poprzez łatwą do wymiany kapilarę. Dwa rozcieńczalniki w tandemie mogą osiągnąć rozcieńczenie rzędu 10 000:1

CECHY I ZALETY:

  • Stosunek rozcieńczenia 100:1 lub 20:1
  • Wyższe rozcieńczenia (10 000:1) dzięki zastosowaniu dwóch urządzeń szeregowo
  • Bardzo niska utrata cząstek w zakresie 0,5-10 µm
  • Łatwe do wymiany kapilary