SMPS® model 3938 referencyjny skaningowy spektrometr wielkości cząstek

Najnowszy skaningowy spektrometr wielkości cząstek SMPS firmy TSI Incorporated jest powszechnie używany jako system referencyjny przy pomiarach rozkładu wielkości cząstek w powietrzu. System ten jest również rutynowo stosowany do sprawdzania dokładności rozmiaru nanocząstek zawieszonych w cieczach. Narodowy Instytut Standardów i Technologii używa instrumentu TSI Incorporated do wytwarzania standardowych materiałów referencyjnych o wielkości 60 i 100 nm. Spektrometr SMPS używa techniki pomiaru stężenia liczby cząstek bezpośrednio bez zakładania kształtu cząstek. Metoda ta jest niezależna od współczynnika refrakcji cząstek lub płynów oraz ma wysoki stopień absolutnego określania rozmiaru oraz powtarzalności pomiarów. Model 3938 TSI to trzecia generacja skaningowego spektrometru wielkości cząstek używanego przez badaczy przez ponad 30 lat.

CECHY I ZALETY

 • Wysoka rozdzielczość pomiarów w wielu kanałach oraz zliczanie pojedynczych cząstek
 • Szeroki zakres pomiarowy od 1 nm do 1 000 nm (w zależności od konfiguracji)
 • Zgodność z normą ISO 15900:2009
 • Szybki czas pomiaru – nawet do 10 sekund
 • Szeroki zakres pomiaru stężenia dynamicznego do 107 cząstek/cm3
 • Komponenty zaprojektowane dla maksymalne elastyczności
 • Dotykowy ekran kontrolny umożliwiający sterowanie instrumentem bez podłączenia komputera
 • Łatwe łączenie poszczególnych elementów systemu, nie wymagające narzędzi
 • Autodetekcja poszczególnych komponentów systemu
 • Pomiary są niezależne od właściwości optycznych cząstek i płynów
 • Szeroki wybór poszczególnych elementów systemu: liczniki cząstek pracujące na bazie butanolu bądź wody, tradycyjne lub nieradioaktywne neutralizatory

 

ZASTOSOWANIE

 • Toksykologia inhalacyjna
 • Badania nanotechnologiczne oraz synteza materiałów
 • Badania spalin silników oraz procesów spalania
 • Badania nukleacji oraz kondensacji
 • Pomiary jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń
 • Badania atmosferyczne i monitoring powietrza

 

ELEMENTY W ZESTAWIE:

 • Elektrostatyczny klasyfikator z jedną z dwóch kolumn DMA
 • Jeden z sześciu liczników cząstek
 • Oprogramowanie Aerosol Instrument Manager