System próbkowania aerozolu do badań atmosferycznych 3750200

Reprezentatywne pobieranie nanometrycznych cząstek wymaga odpowiedniego kondycjonowania i transportu próbki aerozolu. Model 3750200 jest przeznaczony do dostarczania reprezentatywnej próbki otaczającego powietrza do przyrządów do pomiarów cząstek.

System próbkowania został zaprojektowany do współpracy z kondensacyjnymi licznikami cząstek (CPC) TSI i spektrometrem wielkości cząstek SMPS™ najnowszej generacji. Model 3750200 spełnia wszystkie wymagania określone w europejskich normach CEN/TS 16976 i 17434.

Aerozol pobierany jest przez głowicę PM10, przechodzi przez opcjonalny cyklon PM2.5, a następnie jest osuszany do wilgotności względnej <40%. Izokinetyczny rozdzielacz przepływu rozprowadza cząstki do jednego lub wielu dołączonych instrumentów (CPC i/lub SMPS).

CECHY I ZALETY

  • Głowica do pobierania próbek PM10
  • Opcjonalny cyklon PM2.5
  • Osuszacz membranowy Nafion™ zmniejszający wilgotność względną do < 40%

 

ZASTOSOWANIE

  • Monitoring jakości powietrza
  • Badania atmosferyczne
Kategoria: