Systemy Online do uwalniania

System Online do badania uwalniania ERWEKA to perfekcyjne półautomatyczne rozwiązanie do wykonywania testów uwalniania z automatyczną analizą z wykorzystaniem spektrofotometru UV-VIS.
Aparat z serii DT 720 z wbudowaną ASS – automatyczną stacją pobierania próbek zintegrowanej z aparatem do badania uwalniania połączonemu z pompą (perystaltyczną lub tłokową) i spektrofotometrem UV-VIS ( dostępnych jest kilka modeli różnych producentów ) bezpośrednio przekazuje próbki do analizy. W spekrometrze próbki są mierzone, wyniki zapisywanie i przechowywanie w pamięci komputera , dzięki oprogramowaniu Disso.NET .
ERWEKA oferuje różne modele spektofotometrów UV-VIS różnych producentów, takich jak Shimadzu 1900i, ThermoFisher ( Scientific ) Evolution 350 oraz Analytik Jena Specord 210/14 ( do systemu Online z DT 1414 z 14 stacjami testującymi. Wszystkie modele są sprzężone z oprogramowaniem ERWEKA Disso.NET, które zarządza aparatem do badania uwalniania, pompą oraz spekrofotometrem UV-VIS.

 

Disso.NET

Sterowane komputerowo

Oprogramowanie ERWEKA Disso.NET do zarządzania komponentami systemów do badania uwalniania w różnych konfiguracjach jest zgodne z wytycznymi 21 CFR 21 część 11.
Oprogramanie to służy także do zarządzania pracą automatycznego systemu do badania uwalniania RoboDis II.
Disso.NET ustala pracę na różnych poziomach obsługi, przy wykonywaniu standardowych testów uwalniania, czynności kwalifikacyjnych oraz każdego komponentu systemu niezależnie ( aparatu do badania uwalniania, spektrofotometr UV-VIS czy współpracy z HPLC ) .
Wbudowana funkcja Audit Trial pozwala na generowanie raportów do poszczególnych wydarzeń w każdym zadanym czasie jego pracy. Oprogramowanie dodatkowo ma wbudowany edytor umożliwiający programowanie metod, sekwencji oraz wprowadzania innych parametrów do przeprowadzania testów uwalniania. Ustalanie ( programowanie ) całych sekwencji daje możliwość większej powtarzalności.
Po zakończeniu testu, oprogramowanie Disso.NET generuje raport ( PDF ) z logo użytkownika , odpowiada za export danych , wyników np. w formacie XML.

 

Kompotenty

Aparat do badania uwalniania DT 720
Aparat jest sercem systemu online do badania uwalniania, głównym urządzeniem w konfiguracji systemu. Aparat jest w 100 % zgodny z USP 1,2, 5 i 6 co daje możliwość wykonywania wielu różnych testów uwalniania. Domyślnie aparat dostarczany jest w w wersji LH ( Low Head ), opcjonalnie może także pracować w wersji HH ( High Head ) .

ASS-8 automatyczna stacja do pobierania próbek
Umożliwia precyzyjne pobieranie próbek w farmakopealnie określonych punktach w zależności od metody oraz objętości medium , zgodna z UPS/EP.
ASS-8 jest dodanym do aparatu do badania uwalniania DT 720 modułem, który posiada wbudowane kaniule do pobierania próbek ze zlewek z określonych głębokości. Pompa, która jest do niej podłączona transportuje próbki analizy do spektrometru UV-VIS.

IPC-8 pompa perystaltyczna lub PVP 820 pompa tłokowa
Wydajna i wszechstronnie stosowana pompa perystaltyczna znalazła swoje zastosowanie w rozwiązaniach ERWEKA.
Pompa perystaltyczna IPC 8 jest pompą podstawową wykorzystywaną w systemach do badania uwalniania ERWEKA . W systemie Online odpowiada za transport pobranych ze zlewek próbek do spektrometru UV-VIS do analizy . Możliwość zastosowania pompy tłokowej model PVP 820 , która w zasadzie jest bezobsługowa, nie wymaga dodatkowych działań serwisowych. Wyposażona jest w ceramiczne tłoki, zalecana do systemów, w których duże znaczenie ma stosowanie dodatkowych filtrów podczas pobierania próbek i ich analizy, kiedy filtrowanie jest poniżej 0,22 µm .

UV-VIS spektrofotometry, różne propozycje
Zawsze odpowiedni, w zależności od twoich potrzeb.
ERWEKA oferuje różne modele spektofotometrów UV-VIS różnych producentów, takich jak Shimadzu 1900i, ThermoFisher Evolution 350 oraz Analytik Jena Specord 210. Wszystkie modele są sprzężone z oprogramowaniem ERWEKA Disso.NET, które zarządza aparatem do badania uwalniania, pompą oraz spekrofotometrem UV-VIS.
NOWOŚĆ: ThermoFisher ( Scientific ) , model Evolution 350 z podwójnym układem optycznym, zalecany do wykonywania profili uwalniania ( pobieranie do 5 minut ) , w 100 % zintegrowany z Disso.NET
Shimadzu 1900i
Analytik Jena Specord 210/14 do systemu Online z DT 1414 z 14 stacjami testującymi

 

System Online do badania uwalniania- warianty

 • System Online do badania uwalniania z DT 1414 , IPC-16 pompą perystaltyczną i spektrofotometrem Analytik Jena Specord 210/14
 • Alternatywne zastosowanie pompy tłokowej PVP , do testów w których duże znaczenie ma stosowanie dodatkowych filtrów podczas pobierania próbek i ich analizy, kiedy filtrowanie jest poniżej 0,22 µm .

 

Specyfikacja ogólna

 • W systemie Online może być podłączony aparat do badania uwalniania z serii DT 720, DT 820 oraz DT 1410 lub DT 1610
 • Pompa perystaltyczna IPC lub tłokowa PVP kontrolowana jest przez interfejs RS 232 podłączonym do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem Disso.NET
 • Dostępne różne modele spektofotometrów różnych producentów
 • System kontrolowany z poziomu oprogramowania Disso.NET pracującego w środowisku Windows, zgodnego z wytycznymi CFR 21 część 11
 • Dostępny zestaw komputerowy pracujący w środowisku Windows 10
 • Dostępne różne kuwety przepływowe , o różnej długości drogi optycznej: 1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm ) , zmieniacze kuwet do spektrofotometrów UV-VIS, połączenia rurek z fluoropolimeru o średnicy wewnętrzej 0.8 mm

 

Opcje

 • Spektrometr Shimadzu 1900i z podwójnym układem optycznym, 8 pozycyjny zmieniacz kuwet ( pozycjoner )
 • ThermoFisher ( Scientific ) , model Evolution 350
 • Analytik Jena Specord 210/14 do systemu Online z DT 1414 z 14 stacjami testującymi
 • IQ/OQ/PV dokumentacja
 • IQ/OQ/PV usługa serwisowa
 • Obsługa serwisowa – serwis techniczny