TBH 425 seria

TBH 425 seria

Aparat  z serii ERWEKA TBH 425 jest testerem  do mierzenia parametrów fizycznych tabletek (twardość, średnica/długość, grubość oraz masa tabletek po podłączeniu wagi analitycznej). Ilość mierzonych parametrów zależy od wyboru odpowiedniego modelu.

Twardościomierz ERWEKA TBH 425 mierzy wymienione wyżej parametry w sposób pół-automatyczny. Wyposażony jest w 10 pozycyjny magazynek- podajnik w kształcie gwiazdy , który automatycznie umieszcza poszczególne próbki w odpowiednich stacjach pomiarowych. W podajniku próbki muszą być umieszczone ręcznie przez operatora, po jednej w każdej komorze. Twardościomierz zalecany jest wykonywania pomiarów zarówno tabletek okrągłych jak i kształtowych (np. podłużnych typu oblong).

Do badania parametrów tabletek kształtowych stosuje się specjalną płytę z zagłębieniem, które zapobiega przekręcaniu się próbek, wpływając bezpośrednio na lepsze pozycjonowanie ich w stacji do badania średnicy/długości i twardości.

Seria ERWEKA TBH 425 charakteryzuje się wbudowaną pamięcią na 50 produktów (nazwa produktu, wartości nominalne poszczególnych parametrów oraz limity T1, T2 i T3) i wywoływaniem danego produktu przed wykonaniem testu. Obsługa aparatu odbywa się za pomocą numerycznej klawiatury membranowej z funkcją alfanumeryczną do wprowadzania tekstu (nazwy produktu) .  Przed wykonaniem testu dodatkowo można wprowadzić numer serii.  Po każdym pomiarze uszkodzone próbki zbierane są w wykonanym ze szkła akrylowego pojemniku na odpady.

Zintegrowane menu pozwala na łatwe i precyzyjne ustawianie parametrów testu : trybu pomiarowego oraz czułości pomiaru.

W celu uzyskania wyniku z przeprowadzonego testu można podłączyć drukarkę bezpośrednio do aparatu przez port USB lub podłączyć drukarkę sieciową przez wyjście Ethernet LAN.

Podstawowy zakres pomiarowy twardości wynosi 3-500 N .Test twardości można przy jego pomocy przeprowadzić w dwóch różnych trybach pomiaru: stałej prędkości (constant speed) – zakres 0.5-3 mm/s albo stałego wzrostu siły (constant force increase)- 10-200 N/s. Zakres czułości pomiaru wynosi 3-40 N , z możliwością regulacji. Wyniki twardości mogą być wyświetlane i drukowane w różnych jednostkach : Newton (N) , Kilopond (KP) lub Strong Cobb (SC) .

 

Łatwa kalibracja

Kalibrację aparatu wykonuje się przy pomocy wzorców masy oraz bloczków kalibracyjnych z odpowiednimi świadectwami wzorcowania w 3 punktach zakresu pomiarowego , z poziomu oprogramowania twardościomierza. Kalibracja  stacji twardości może być także przeprowadzona przy pomocy przyrządu  Autocal 2.0 (kalibracja dynamiczna) , które znajduje się w ofercie handlowej.

Po wykonaniu kalibracji można wydrukować protokół z kalibracji na potwierdzenie poprawności wskazań aparatu . Oprócz wyników z kalibracji protokół zawiera informacje dodatkowe: datę testu, godzinę jej wykonania oraz  numer seryjny aparatu.

Kalibracja jest poprzedzona dwupunktową adjustacją.

Wiele możliwości podłączeń

Karta SD lub pamięć USB umożliwia przeniesienie (skopiowanie) danych o produktach, które są zapisane w pamięci jednego aparatu do drugiego, tego samego typu (TBH 325-425).  Podłączenie aparatu do zewnętrznego oprogramowania MC.NET zainstalowanego na komputerze obsługę z jego poziomu, a nie z poziomu klawiatury aparatu. Oprogramowanie MC.NET jest w 100% zgodne z wytycznymi CFR 21 Part 11.

Drukarkę można podłączyć do aparatu przez złącze USB. Takie rozwiązanie pozwala na otrzymanie wydruku z przeprowadzonego testu z danymi produktu, twardościomierza, datą i godziną testu, pojedynczymi wynikami poszczególnych pomiarów oraz obróbką statystyczną wyników. Aparat TBH 425 można także podłączyć do drukarki sieciowej przez wyjście Ethernet LAN.

 

dostępne modele

 • TBH 425 – pomiar twardości
 • TBH 425 D – pomiar twardości i średnicy/długości
 • TBH 425 TD- pomiar twardości, średnicy/długości i grubości
 • TBH 425 WTD – pomiar twardości, średnicy/długości, grubości i masy

 

Parametr grubości mierzony jest za pomocą wbudowanego elektronicznego potencjału liniowego napędzanego silnikiem z możliwością kalibracji. Model TBH 425 WTD wyposażony jest w zewnętrzną wagę analityczną firmy Mettler Toledo lub Sartorius ze szklaną obudową z funkcją autokalibracji. Przed pomiarem pozostałych parametrów, próbki pojedyńczo i manualnie, umieszcza się na szalce wagi, po ich zważeniu należy przenieść do twardościomierza i ułożyć kolejno w podajniku.  Dzięki zintegrowaniu wagi z twardościomierzem, wyniki pomiarów zapisywane są w pamięci aparatu.

 

Specyfikacja techniczna

 • Zakres pomiarowy stacji twardości wynosi 3-500 N (dokładność +/- 1 N), opcja 3-1000 N
 • Zakres pomiarowy stacji średnicy/długości wynosi 2 -28.0 mm (+/- 0.05 mm)
 • Zakres pomiarowy stacji grubości wynosi 2.0 -10.0 mm (+/- 0.05 mm)
 • Zakres pomiarowy masy : 20.0 mg- 64 g (+ /- 0.1 mg) – zależy od modelu wagi analitycznej
 • Tryb pomiaru -stała prędkość , zakres pomiarowy wynosi 0.1-3.0 mm/s
 • Tryb pomiaru- stały wzrost siły , zakres 10-200 N/s
 • USB- A do podłączenia drukarki , USB-B do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego aparatu lub podłączenia Autocal 2.0
 • Wejście na kartę SD, pamięć USB, Ethernet LAN, USB 232 C (opcja)
 • Wymiary: (szerokość/głębokość/wysokość): 350 mm x 375 mm x 240 mm
 • Waga: 15 kg

 

 

Opcje

 • IQ/OQ/PV dokumentacja
 • IQ/OQ/PV usługa serwisowa
 • Obsługa serwisowa – serwis techniczny

Kategoria: