Zaawansowany neutralizator aerozoli model 3088 – rentgenowskie źródło promieniowania

Neutralizacja aerozoli jest ważnym elementem nauki i inżynierii aerozolowej. Neutralizacja cząstek aerozolu może zmniejszyć straty elektrostatyczne cząstek wewnątrz przewodów lub na innych powierzchniach. Neutralizacja ma również decydujące znaczenie dla gromadzenia wiarygodnych danych dotyczących wielkości cząstek przy użyciu urządzenia do kalibracji opartej na mobilności elektrycznej.

Zaprojektowany specjalnie do użytku w Modelu 3938 Scanning Mobility Particle Sizer™.

Neutralizator promieniowania rentgenowskiego Model 3088 Soft X-Ray zapewnia neutralizację ładunku bez konieczności uzyskania licencji na materiały radioaktywne.

CECHY I ZALETY

  • Nieradioaktywna alternatywa dla neutralizatorów opartych na 85 Kr, 210 Po i 241 Am
  • Identyczne właściwości co dla radioaktywnych neutralizatorów: założenia i standardy geometryczne z dewiacją nie przekraczającą 5%
  • Brak rystrykcji dotyczących materiałów radioaktywnych ułatwia proces kupna, używania oraz transportu neutralizatora
  • Kompatybilny ze spektrometrami model 3938, 3936 i 3034 oraz elektrostatycznymi klasyfikatorami model 3082 i 3080
  • Urządzenie elektroniczne – łatwe włączenie oraz wyłączenie z 7s czasem odpowiedzi
  • Bipolarny jonizator dyfuzyjny zapewnia równowagę jonów dodatnich i ujemnych
  • Nie generuje cząstek
  • Neutralizuje cząstki w koncentracji do 10 000 000 cząstek/cm3