Zapraszamy na webinarium organizowane przez specjalistów od badania aerozoli, firmę TSI Inc. Webinarium dotyczyć będzie nowych technologii laserowych stosowanych w Laserowej Akcelerometrii Dopplerowskiej oraz Fazowych Dopplerowskich Analizatorach Cząstek. Dostęp do webinarium dostępny jest pod tym adresem.